בלוגרית

Individual Taxpayer Identification Number – ITIN

מדובר במספר זיהוי לצורכי מס, עבור אזרחים ישראליים, שאינם אזרחי ארה"ב ושאינם בעלי זכות ל-Social Security Number.בתהליך זה מגישים בקשה המכילה את המסמכים הבאים:

 1. טופס W-7– טופס הבקשה. הזנת הפרטים האישיים של המועמד
  לצורך מילוי טופס זה דרוש: שם מלא, כתובת, צילום דרכון.
  טופס זה יישלח עם חתימה מקורית.
 2. טופס W-7 COA– טופס אשר נציג מורשה מטעם רו"ח האמריקאי חותם על אמיתות הפרטים שנמסרו בטופס הבקשה (W-7)
  הטופס מונפק, בהסתמך על טופס הבקשה.
  זהו טופס פנימי, לא נדרש מהמועמד למלאו.
 3. טופס ראיון – הכנת "טופס ראיון" עם הפרטים של המועמד
  לא נדרשת הכנה מהמועמד, שכן יש את כל הפרטים מטופס הבקשה.
  נציג, מטעם רו"ח האמריקאי, בארה"ב,  מתייק את הטופס למקרה ותהיה ביקורת בעתיד.
 4. מכתב נילווה ליחידת ה-ITIN– מועבר אל המועמד נוסח של המכתב הניוולה
  נוסח זה יועתק על נייר מכתבים של חברת הניהול שמנהלת את הנכסים בארה"ב,
  או על נייר מכתבים של חברת LLC, שהמועמד חבר בה, ובבעלותה הנכסים של המועמד.
  העתק סרוק במייל קביל, אין צורך במקור.
 5. העתק דרכון נוטריוני – הקונסול האמריקאי מאמת את הצילום של הדרכון.
  חוסך מהמועמד לשלוח את דרכונו המקורי (אופציה פחות טובה ולא מומלצת)
  השירות ניתן בקונסוליית ארה"ב בת"א או בשלוחה בחיפה וכרוך בתשלום של 50$.
  יתקבל אך ורק מסמך מקורי שנחתם בקונסולייה.
דילוג לתוכן